Fingerpelargoner

Denna grupp är ett bra exempel på den namnförvirring som råder bland odlade pelargoner. Gruppen härstammar från en enda planta, hittad på en bakgård till ett hotell i Mexiko. Pelargonen fick först namnet P. formosum, då man trodde att det var en art och att den kommit med en båt från Formosa, numera Taiwan. Namnet var dock redan använt, till och med flera gånger, och plantan visade sig vara en hybrid. Senare ändrades namnet till 'Fem-fingrad Pelargon' och till slut fick plantan namnet "Formosum". Bladen liknar en hand, med tre till fem smala flikar, vilket gett gruppnamnet 'Fingerpelargoner'. Sorterna har också kallats 'Fingerblommande pelargoner' på grund av blommornas smala kronblad. Namnet 'Formosum-hybrider' har också använts.

Dream Lover (Jim Sheehan, Skottland)

Dvärgpelargon. Dubbla ljust laxrosa blommor. Blad med bronsfärgad zon.

Tessaloniki (Sune Trygg)

Enkla röda blommor. Sport på Therese

Powered by libra123.se