Unikpelargoner/Hartsookhybrider

De flesta unikpelargonerna utvecklades redan på tidigt 1800-tal. Som populärast var de i slutet av 1800-talet. Idag finns bara ett fåtal av de riktigt gamla sorterna kvar. Man tror att gruppen härstammar från P. fulgidum, med lysande röda blommor. Med Hartsookhybrider menas korsningar mellan unikpelargoner och engelska pelargoner, framtagna på 1960-70-talet av Frances Hartsook, USA. Det mest utmärkande för denna grupp är att sorterna har stora blommor och blommar bra även under varma somrar.

Voo Doo (Frances Hartsook 1971)

Korsning mellan unikpelargon och engelsk pelargon. Mörkt djupröda blommor med svarta fläckar. VooDoos bladverk är något mindre än de övriga Hartsookhybridernas.

Powered by libra123.se