Zonartic

Zonartics har tagits fram genom att korsa vildpelargonen P. articulatum med P. zonale hybrider och hänghybrider. De kännetecknas av sina stora vackra blommor och flikiga blad. Växtsättet är upprättväxande och halvhängande. Det är en ny grupp pelargoner utvecklad av Cliff Blackman från Australien. Han började sin förädling 1986. Hans stora dröm var att skapa en gul pelargon. Den första gula zonarticen som hade halvdubbla blomma såg dagens ljus 1994. (#94-171 "Aussie Gold").

Lara Marjorie (Cliff Blackman 2001)

Väldigt stora dubbla blommor med inslag av rosa och gult som övergår i vitt vartefter de slår ut. 

Unicorn Zonartic Hot Pepper (Lena Ljungqvist, frö Cliff Blackman)

En upprättväxande, starkväxande zonartic. Blomfärgen är orange, med vit mitt och röda streck på de övre kronbladen.

Powered by libra123.se